State Logo 

National Logo

Rasebeskrivelse

Briard (Chien de berger de brie) 
Gruppe 1, FCIs rasenr: 113
Hjemland: Frankrike

Klippet fra Norsk Briardklubb

Helhetsinntrykk:

Robust, smidig, muskuløs og velproporsjonert med et levende og våkent uttrykk og likevektig temperament, verken aggressiv eller engstelig.
Kroppslengden er av større betydning enn mankehøyden. En briard er en rektangulær hund.
 

Hode:

Kraftig og langt. Markert stopp, som er plassert som midtpunkt mellom snutespiss og nakkeknøl. Hodets pels danner skjegg og mustasjer, samt øyenbryn som delvis skjuler øynene. Meget lett velvet skalle. Ren neserygg. Verken smalt eller spisst snuteparti. Nesebrusken er mer kvadratisk enn rund, alltid sort med godt åpne nesebor.
 

Øyne:

Plassert vannrett, godt åpne, heller store, ikke smale. Mørke med et intelligent, rolig uttrykk. Hos grå hunder anses grå øyenfarge ikke som en feil.
 

Ører:

Høyt ansatte, helst kuperte*) og opprettstående. Ikke tilliggende og ganske korte, hvis de er ukuperte. Lengden på ukuperte ører skal være lik eller mindre enn halvparten av hodets lengde. Alltid flate ører, dekket av lang pels.
*) I henhold til norsk lov er ørekupering forbudt.
 

Bitt:

Sterke, hvite tenner som biter perfekt sammen.
 

Hals:

Muskuløs, går naturlig over i skuldre og rygg.
 

Forlemmer:

Muskuløse med kraftig benstamme. Velstilte
 

Kropp:

Brystet er bredt (en håndsbredd mellom albuene) og dypt, så dypt at det når til albuene. Rett rygg. Litt fallende og lett avrundet kryss.
 

Baklemmer:

Muskuløse med kraftig benstamme. Velstilte. Ikke for lavt ansatte haser, som skal være nesten loddrette.
 

Sporer:

Dobbeltsporer på bakbenene. De doble sporene skal hver bestå av to knokkeldeler, være forsynt med klør og plassert så lavt som mulig, for å sikre den beste stilling på potene.
 

Poter:

Sterke og runde (en mellomting mellom katte- og harepoter). Godt sluttede tær. Sorte klør. Harde tredeputer.
 

Hale:

Kraftig behåret. Ytterst danner halen en krok. Bæres lavt, må ikke være skjev. Når til haseleddet eller høyst 5 cm lengre.
 

Pels:

Bølget, lang og tørr (som geiteragg). Lett underull.
 

Farge:

Alle ensfargede hunder er tillatt, unntatt de diskvalifiserende fargene: hvit-, kastanje- og mahognyfarget. Mørke farger foretrekkes. To-farget må ikke forveksles med den lysere nyansen på hårspissene, som bare er en begynnende depigmentering. Denne litt lysere fargetonen skal svare til bunnfargen (mørk fawn/lys fawn, dypsort/lysere sort, mørkegrå/lysegrå osv.) Fawn fargen skal være varm og ensartet, verken lys eller utvasket.
 

Størrelse:

Hanhunder 62-68 cm
Tisper 56-64 cm
 

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til standarden.
 

OBS

Hanhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
 
 

DISKVALIFISERENDE FEIL:

Størrelse:
Under minimumsmålene og mer enn 2 cm over maksimumsmålene.
 

Hode:

Hodefeil i for uttalt grad.
 

Snute:

Brun nesebrusk eller lysere, flekket.
 

Bitt:

Uttalt overbitt med manglende kontakt. Mangel på to P-4 eller 3 tenner, uansett hvilke.
 

Øyne:

Uensartede øyne, engstelig blikk, altfor lyse øyne.
 

Ører:

Innrullede ører. For lavt ansatte, under øyenhøyde, korthårete, naturlig opprettstående, eller med bruskdannelser etter inngrep.
 

For- og baklemmer, samt poter:

Alvorlig stillingsfeil.
 

Hale:

Hale ringlet over ryggen eller loddrett (stiv). Spor etter inngrep for å korrigere haleføring.
 

Klør:

Hvite klør.
 

Pels:

Under 7 cm lang, bløt eller ullen pels.
 

Farge:

Hvit, kastanje eller mahogny. To farget. Hvitt bliss, hvit pels på tåspissene. Fawn-farget med mørke hårspisser som danner en mørk sadel. For lys farge.
Bemerk: Hos to-fargede hunder vil hudfargen være blålig under det mørke hårlag, og rosafarget under det lyse.
 

Sporer:

Enkelte eller manglende sporer. Mangel på to knokkeldeler i en dobbelspore, selv om den har to klør. Mangel på en knokkeldel i begge dobbelte sporer, selv om de har klør.
 
 

Norsk Briard og Picard klubb kommentar til rasebeskrivelsen


Helhetsinntrykk:

Briardens proporsjoner er viktig. Se opp for forlange eller kvadratisk byggede hunder. Lett benstamme vil også forstyrre helheten.
 

Hode:

Feil som ofte går igjen er manglende harmoni mellom snute og skalle, smal skalle, snipet snuteparti og manglende stopp.
 

Bitt:

Bortfall av tenner skal betraktes som feil, men hvordan mangelen skal influrere på premiegraden avhenger av den/de manglende tenners funksjon. for eksempel bør ikke bortfall av 1. eller 2. premolare bedømmes særlig strengt, mens bortfall av store premolarer og molarer bør medføre premienedsettelse.
 

Hals:

Korte halser går utover typen, og bør bedømmes strengt.
 

Kropp:

Rygg og lend skal være vannrett. Se opp for oppskutt lendeparti (karplend) og for fallende kryss.
 

Baklemmer:

Manglende eller uutviklede sporer anses som feil. Svært mange briarder er mangelfullt vinklet og/eller kuhaset.
 

Hale:

Hale som bæres vesentlig over overlinjens forlengelse er feil. Hale som bæres inn over ryggen skal bedømmes meget strengt.
 

Pels:

Vanlige pelsfeil: for kort, for bløt, krøllet eller rett, livløs pels. Manglene underull.
 

Farge:

Feil: hvite flekker. Meget mørk sadel på fawnfargede hunder ( mørke hårspisser såkalt charbonnage). Uren farge hos sorte og grå hunder skal bedømmes strengt.
 

Bevegelse:

FCI-standarden berører ikke bevegelser. Klubben ønsker: Lette. Ytterst smidige med langt veivinnende steg som også tillater hurtige vendinger.Briardens bevegelser skal være sunne og effektive. Løse forbensbevegelser og hasetranghet er feil. Kuhasethet skal bedømmes strengt.
 

 


Webmaster Message

We do our best to document all resources. If you find an error, please let us know!
Thank you!