Tord Benkenstok

Tord Benkenstok

Mann

Generasjoner:      Standard    |    Kompakt    |    Vertikalt    |    Bare Tekst    |    Generasjon Format    |    Tabeller    |    PDF

Generasjon: 1

 1. 1.  Tord BenkenstokTord Benkenstok døde, Båhuslen, Sverige.

  Notater:

  Nevnes 1350-1370 på gården Strand. Han er nevnt i Oslobiskop Øystein Aslaksons store jordebok fra slutten av 1300-tallet over alle kirkens eiendommer i Oslo bispedømme. Strand ligger i Forshelle (nå Forshälla) sogn, 11 km sørsørvest for Uddevalla i det som var det gamle norske landskapet Båhuslen. Gården ligger som navnet sier ved kysten, nærmere bestemt ved Svanesundet (Svanehals, nå Havstens fjord, Brunnefjälls kile og Halsefjorden) mellom fastlandet og Orust.
  De fleste slektshistorikere er enige om at den første kjente Benkestok er Tord i Strand, men når det kommer til hans sønn, event. sønner, blir det mer usikkert.

  Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 2. Trond Tordson Benkenstok  Etterslektstre til dette punkt ble født , Båhuslen, Sverige.
  2. 3. Jon Tordsen Benkenstok  Etterslektstre til dette punkt


Generasjon: 2

 1. 2.  Trond Tordson BenkenstokTrond Tordson Benkenstok Etterslektstre til dette punkt (1.Tord1) ble født , Båhuslen, Sverige.

  Notater:

  I 1399 får vi kjennskap til en Trond Benkestok. Han betaler dette året ifølge Øystein Aslaksons store jordeboka gammel gjeld til kirken. Følgende er å finne under Skriksvik (nå Skredsvik) kirke i Ranrike prosti: "item af Thronde Bænkistok iiij. m.f.". (Rød bok side 537). Oversatt: "dessuten av Trond Benkestok 4 mark forngilt". Her nevnes det ingen arvinger, eller at han er død, så sannsynligvis lever han i 1399. Skredsvik ligger 15 km vestnordvest for Uddevalla.

  Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 4. Tord Trondsson Benkenstok  Etterslektstre til dette punkt

 2. 3.  Jon Tordsen BenkenstokJon Tordsen Benkenstok Etterslektstre til dette punkt (1.Tord1)

  Notater:

  Født før 1435Generasjon: 3

 1. 4.  Tord Trondsson BenkenstokTord Trondsson Benkenstok Etterslektstre til dette punkt (2.Trond2, 1.Tord1)

  Notater:

  Wilhelmine Brandt skriver i innledningen til si bok om Benkestok-slekta: "Som denne Slægts Stamfader nævnes: Tord Benkestok, om hvem man kun hved, at han hadde følgende 2 Sønner: Jon og Trond" (se nedenfor). Denne Tord Benkestok, som levde en gang mellom 1350 og 1450, kan være sønn av Trond og barnebarn av Tord i Strand, og det lar seg ikke utelukke at han kan gjenfinnes i de bevarte historiske kildene fra Båhuslen. Han kan også være identisk med den Tord Jonsen som eide Ytre Galgen bygård i Bergen før Trond Benkestok.

  Benkestokætta holdt også til i Ryfylke, der Talgøy i Sjørnarøyane og Haraldseid i Skjold var sædegård, og i Sogn, der Jordanger var sædegård. Senere flyttet slekten seg nordover og Melø Gård i Meløy blir utgangspunkt for slektens store utbredelse i det nordafjelske.

  Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 5. Trond Tordsson Benkenstok  Etterslektstre til dette punkt ble født 1410 , Båhuslen, Sverige; døde 1473, Finnø, Ryfylke, Rogaland.
  2. 6. Jon Tordsønn Benkenstok  Etterslektstre til dette punkt


Generasjon: 4

 1. 5.  Trond Tordsson BenkenstokTrond Tordsson Benkenstok Etterslektstre til dette punkt (4.Tord3, 2.Trond2, 1.Tord1) ble født 1410 , Båhuslen, Sverige; døde 1473, Finnø, Ryfylke, Rogaland.

  Andre Hendelser og Egenskaper:

  • Yrke: Norges Riksråd

  Notater:

  Til Talgø, Norges rikes råd Raad, nevnes 1440. Den 4.desember deltok han i et riksrådsmøte i København og bekreftet kong Christoffers retterbot om de hanseatiske kjøpmenns rettigheter i Norge. Det var en redusert rådsforsamling til stede, kun 12 personer, 5 geistlige og 7 verdslige, hvorav Trond Benkestok er nummer 6 og tituleres væbner. Rådet har ivaretatt den geografiske spredningen, idet kun det indre Østlandet, Nordlandene og Island mangler. Sannsynligvis har Trond representert høvedsmannen på Båhus, som mangler og ellers ville vært selvskreven. I 1472 var han fortsatt væbner og meddommer i en arvesak i Trondheim.
  I et skifte i bygården Ytre Galgen i Bergen 2. juni 1473, ble det inngått forlik mellom Trondr Benckestok, som også kalles Trond Tordsson, med sin sønn, Tord Trondsson på den ene side, og tyskerne Hans Druckelmann og Wessel Busk på den andre siden.

  Familie/Ektefelle/partner: Bergiuth Torleifdatter. Bergiuth (datter av Torleif Ellingson Kjelingmule og Ingeborg Ulvhildsdatter) ble født 1425. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 7. Torleif Trondsson Benkenstok  Etterslektstre til dette punkt ble født 1450 , Skold, Ryfylke, Rogaland; døde 1504, Jordanger, Luster, Sogn og Fjordane.

 2. 6.  Jon Tordsønn BenkenstokJon Tordsønn Benkenstok Etterslektstre til dette punkt (4.Tord3, 2.Trond2, 1.Tord1)

  Notater:

  (1405- etter 1486) var muligens den første i slekten som fant veien til Norges største og viktigste kjøpstad, Bergen. Han kalles i en kilde fra 1435 for Jon Thordasson Benkiastok da han var lagrettemann i Bergen ved et forlik mellom erkebiskop Aslak Bolt og Halvard Halvardsson. hadde en sønn, men ellers vites intet om hans etterslekt

Webmaster Message

Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !