State Logo 

National Logo

Historie

På slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet forekom schapendoes over hele Nederland hvor det fantes kveg- og saueflokker. Gjeterne verdsatte rasen for sin utrettelig lyst til å arbeide og for sin lettlærhet. Schapendoes tilhører den vidtspennende gruppen med langhårete gjeterhunder med kraftig bepelset hode. Rasen er beslektet med bearded collie, puli, owczarek nizinny, old english sheepdog, briard og bergamasco. Alle disse rasene er mutasjoner av bergshunder. P.M.C. Toepel regnes for å være grunnleggeren av rasen. Mellom årene 1940-45 reiste han rundt på den Hollandske landsbygda og søkte etter hunder som lignet på en Schapendoes. Alle Schapendoes som finnes idag stammar fra de hundene som han fant. Han fant 9 hundar og fra disse ni stammer alla dagens Schapendoes. Det var fire hanner: Noël, Pluis, Beloe och Boef. Tispene var Roetje, Asta, Tirza, Teddy och Ingrid.. På bilde P.M.C. Toepoel med Pluis

Raseklubben ble dannet i 1947 og i 1952 ble rasen godkjent på dispensasjon av Raad van Beheer (den nederlandske kennelklubb). I 1954 ble standarden skrevet og registreringen begynte. Den endelige godkjennelsen av rasen skjedde i 1971.

Schapendoes er en gjeterhund som ble brukt, og også i dag brukes for å gjete saueflokker. På grunn av dette er det nødvendig at rasen har stor utholdenhet, rørlighet og raskhet. Evnen til å hoppe er viktig, likeså stor lettlærhet og vilje til å arbeide selvstendig. Rasen må være en typisk gjeterhund av temperament, kroppskonstitusjon og sjel. Schapendoes er også en utmerket familiehund.

Schapendoes i Norge

Den første Schapendoes ble importert til Norge i 1997. Etterhvert er flere hunder importert og bestanden er økende. Det første kullet i Norge så dagens lys den 31.mars 1999. Klubbens historie starter i 2002 hvor Norsk Schapendoes Klubb ble stiftet på Unelsrud Gård den 2. juni samme år.

Klubbens første styremøte ble avholdt uke 26 2002. Det var 13 schapendoes med eiere som var til stedet ved etableringen av klubben. I august 2003 holdt klubben sin første uoffisielle utstilling. Siden 2005 har vi hatt tilbud om avlskåring i forbindelse med spesialutstillingen. Klubbens første offisielle utstilling var i 2006.

Klubben er en samarbeidene klubb med Norsk Kennel Klub fra og med 01.01.2006. Klubben forsøker å gi et varierende tilbud til medlemmene, vi har faste helgeturer til Trysil med spor og lydighetstrening og mye sosialt samvær. Vi har en spesialutstilling i året. I 2007 avholdt vi vår første unghundskue, der vi forsøkte å samle flest mulig fra samme kull og la disse bli vurdert sammen med foreldredyrene.

Klubben avholder ett lydighetskurs i året i Oslo-området. Vi har gåturer, treff i Oslo - oppfordrer schapendoes-eiere i andre deler av landet til å lage treff... Vi har medlemsmøter og oppdrettermøter. Dette er jo fortsatt en forholdsvis ny rase i Norge og vi arbeider med å spre kunnskap om rasen og å profilere rasen utad gjennom rasestand på Bjerke-utstillingen, Exporama og Dogs4all.

 


Webmaster Message

We do our best to document all resources. If you find an error, please let us know!
Thank you!