Abreham Nilson Carlberg

Abreham Nilson Carlberg

Mann 1738 - 1803  (64 år)

Generasjoner:      Standard    |    Kompakt    |    Vertikalt    |    Bare Tekst    |    Generasjon Format    |    Tabeller    |    PDF

Generasjon: 1

 1. 1.  Abreham Nilson CarlbergAbreham Nilson Carlberg ble født 8 Feb 1738 , Granträskmark, Piteå, Norrbotten, Sverige; døde 1803, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Andre Hendelser og Egenskaper:

  • Yrke: Gruvfogde,Nasa Sølvguver

  Notater:

  Soldat med namnet Forssman 1762. Någon gång 1772/1773 kom Abraham Nilsson Carlberg, Arjeplog och Adolfström. Han finns där år 1773. För det året finns en notering i Arjeplogs och Silbojokks kyrkoräkenskaper "...betalt Carlberg för kyrkstugans flyttande..."
  Abraham Nilsson Carlberg flyttar tillsammans med hustrun Catharina Hansdotter och barnen Ulrica (f. 1764) och Abraham (f. 1765) från Meldersteins bruk i Råneå. Man kan spekulera i varför familjen lämnar järnbruket i Råneå, dit man kommit 1766, och överger de trakter, där man har sina rötter.
  En förklaring kan vara att Abraham insåg, att bruket i Råneå ej hade någon framtid, vilket också besannades. En annan förklaring kan sökas hos Jonas Meldercreutz, ägaren av Meldersteins bruk. Denne kallas, som tidigare nämnts, av det bildade Nasafjällsbolaget som sakkunnig, för att resa till Nasafjäll och undersöka förutsättningarna för den planerade, nya bergsverksrörelsen.
  Kanske är det så, att Meldercreutz rekommenderar Abraham f.1738 till det nya bolaget som en allmänt kunnig och driftig person. Skäl finns som talar för detta.
  Carlberg är en duktig byggnadsarbetare framgår av Arjeplogs och Silbojokks kyrkoräkenskaper för åren 1773 - 1800. Där finns nästan varje år under perioden noteringar, som talar om, att han anlitats av kyrkan för olika arbeten.
  Han levererar tjära och byggnadsmaterial till kyrkan. han brädfodrar väggar, tjärar tak och väggar, lagar, stålsätter vässar griftyxor.
  Hans huvudsakliga verksamhet är dock vid bruket. I förhörslängden för Arjeplog åren 1772 - 1826 står under "Bruket Adolfström" upptaget "Gruvfogden Abraham Carlberg 1738 - 1803." I kommunionboken för åren 1774 - 1803 finns han under rubriken "Bruksfolk." Hans arbete vid bruket finns också omnämnt i litteraturen.
  Hans Gillingstam har i Släkt och hävd nr 10, 1975, redovisat Abraham Carlbergs härstamning. Han har bl a studerat, kyrkoherdens i Dorotea, Jonas Nensèns, samlingar. Där har Carl Laestadius på 1820-talet lämnat följande upplysningar om Abramham Nilsson Carlberg och hans son med samma förnamn "....stadnade efter auctor i Adolfström och hade uppsikt över folket; född 1765 död 1824 15/3: fadern Abraham Nilsson Carlberg arbetade jemte auctor vi vid Verket, förut vid Råneå bruk, född i Piteå i Kalamark, större än sonen, tjock, stark…"
  Janrik Bromè berättar också om Carl namnet gäller två personer, Laestadius och Abraham Carlberg, men uppmärksammar inte, att det senare dels Abraham Nilsson Carberg (f. 1738) och dels sonen Abraham (f. 1765). Bromès uppgifter blir därför något svårtolkade. Den ovan nämnde Carl Laestadius var född i Arjeplog och hade utbildats till guldsmed i Stockholm.
  Han hemkallades därifrån 1772, skickades till Sala för att studera och lära smältarbetet i hyttan. Hösten 1775 utfördes under hans ledning de första smältningsförsöken i Adolfström. De två första försöken misslyckades och Laestadius avskedades från tjänsten som hyttmästare Sommaren 1778 kommer en expert, Jean Arndt Cornèer, från Sala till Adolfström och utföra ett antal provsmältningarLæstadius undervisas av Cornèer och tas till nåder.
  I detta sammanhang skriver Bromè "..,.Under Cornèers vistelse i Adolfström syns även den vid denna tid och sedan mitten av 1770-talet som bergsfogde tjänstgörande Abraham Carlberg ha tillägnat sig en viss insikt i smältareyrket. Senare satte han sig grundligare in i detsamma och tjänstgjorde i många år som hyttmästare, medan Laestadius övertog bergsfogdesysslan. ..... " Det är svårt att avgöra om ovanstående citat endast handlar om Abraham Carlberg d.ä. (den äldre) eller om också sonen, Abraham Carlberg d.y. (den yngre) finns med i bilden.
  Mycket talar för att den hyttmästare som Bromè senare skriver om i samband med malmtransporter år 1786 är Abraham Carlberg d. y. Det finns en icke belagd traditionsuppteckning, som talar om att sonen Abraham hade sänts till Sala silververk för att lära sig malmsmältning och sedan återvänt till Adolf-ström för att bli hyttmästare.
  Ostridigt är i alla fall, att Arbraham senast 1793, då han gifter sig vid 28 års ålder, står som hyttmästare. Abraham Nilsson Karlberg bör delvis ha lämnat arbetet vid verket någon gång under 1780- talet.
  År 1782 övertar han nybygget Sakkavare, lom anlagts på 1760-talet och nu blev bruksnybygge. Samma år hade han dessutom annat arbete, som upptog hans tid. Kyrkräkenskaperna berättar om ett nybygge för kyrkans räkning.
  "....1782 d. 3 Junij Refs neder den gamla klockstapelen på allmogens bekostnad utaf bruksarbetaren vid Adolfströms Silwerk Abraham Nilsson Karlberg med biträde af Nybyggaren Norrhom av Arjeplogs byn Jon Perssons son Pehr Jonsson, deröfver för 38 Rdr 42 R Specie i ett som alt åtagit sig at en stapel alla de trämaterialier, och i den nedanrefnes ställe uppbygga en ny klockstapel, hvartill de lade grunden för bemälte år 4 och 5 Junij och 6 derpå följande börjades sjelfva byggnaden, hvilken de undantagandes högsta höbergningstiden, bragte så vidare att de d. 12 November förr bemälte år satte upp den större klockan på sitt ställe och mindre d. 23 den derpå följande December.
  Syn på klockstapelbyggnaden hölls af Herr Crono; Befallningsmannen Välbemärkte Herr Olof Hollsten och Bergs-fougden Herr Carl Læstadius i närvaro af Expeditions Länsmannen Daniel Læstander jämte några deputerade af allmogen. 30 januari 1783......... "
  Källa: Individen i historien Sam Engman Strömsund

  Abreham giftet seg med Catarina Hansdotter 31 Jan 1762, Piteå, Norrbotten, Sverige. Catarina (datter av Hans Andersson og Brita Olsdotter) ble født 16 Sep 1730 , Svensbyn, Piteå, Norrbotten, Sverige; døde 1805, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 2. Ulrika Christina Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1764 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  2. 3. Abreham Carlberg, d.y  Etterslektstre til dette punkt ble født 16 Jun 1765 , Ängesträsk, Råneå, Sverige; døde 15 Mar 1824, Sakkavare, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  3. 4. Fredrik Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1767 , Melderstens Bruk, Råneå, Sverige; døde 1770, Melderstens Bruk, Råneå, Sverige.
  4. 5. Lovisa Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 16 Okt 1773 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 24 Feb 1842, Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.


Generasjon: 2

 1. 2.  Ulrika Christina CarlbergUlrika Christina Carlberg Etterslektstre til dette punkt (1.Abreham1) ble født 1764 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Ulrika giftet seg med Johan Olofsson Holmström 8 Mar 1793, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Johan (sønn av Olof Jacobsson og Anna Andersdotter) ble født 1770 , Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1800. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 6. Anna Cajsa Johansdotter  Etterslektstre til dette punkt ble født 23 Sep 1793 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  2. 7. Greta Johanna Holmström  Etterslektstre til dette punkt ble født 1797 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 2. 3.  Abreham Carlberg, d.yAbreham Carlberg, d.y Etterslektstre til dette punkt (1.Abreham1) ble født 16 Jun 1765 , Ängesträsk, Råneå, Sverige; døde 15 Mar 1824, Sakkavare, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Andre Hendelser og Egenskaper:

  • Yrke: Hyttmester,Nasa Sølvgruve

  Notater:

  Då han är 23 år, 1788, står Abraham Carlberg som hyttmästare. Den unge hyttmästaren bör ha varit en eftertraktad äktenskaps kandidat bland de yngre kvinnorna i Arjeplogs socken. Hans friarfärd går till nybygget Gustavsholm och till nybyggaren och klockaren Pehr Olofssons dotter, Brita. de gifter de sig 1793 och då väntar Brita sitt andra barn. Under åren 1793 - 1803 står familjen under "Bruksfolket, Adolf-ström" i kommunionboken 8) för Arjeplogs socken.
  Av samma bok får vi veta att Abraham Carlberg ej är närvarande åren 1797, 1799 och 1802. Posten som hyttmästare kan inte ha varit någon lättsam uppgift. Då man studerar Nasafjällsbolagets verksamhet åren 1770 - 1810, hittar man många likheter med dagens företagsetableringar i Norrlands inland.
  Företaget har redan från starten svårigheter och de fortsätter under hela perioden. Ekonomin är ansträngd, extra uttaxeringar måste göras och redan 1778 begär ägarna ett lån hos K M:t. De ansvariga ledarna för verksamheten avlöser varandra. Majoren Johan Fredrik Carpelan lämnar direktionsbefattningen i bolaget år 1785 för att bli landshövding. Under några år finns kaptenen Georg Reinhold Palmstruch, en av intressenterna, som ansvarig för driften.
  Notarien Fredrik Jonsson kommer till Adolfström 1796 och blir kvar ungefär fem år. Hans förvaltaretid betyder fortsatta problem för bolaget. Delägarna måste återigen skjuta till friskt kapital. Enligt en rättegång mot Jonsson i Piteå 1802, där Abraham Carlberg var närvarande, hade cirka 70 lottägare under fyra år satsat 7 240 Rdr. Under Jonssons år vid silververket ligger också driften vid hyttan nere åren 1797 - 1800.
  Då notarien lämnar bruket överlåter han sina rättigheter i bolaget till den tidigare omnämnde majoren Stael von Holstein, som var en av Jonssons större borgenärer. Majoren är ingen bergsman, men han lämnar Stockholm och flyttar trots detta upp till Adolfström och övertar ledningen för bolaget från 1802. Som en notis kan nämnas, att majoren och hans son, Carl Georg, hade blivit anhållna i samband med mordet på Gustav III.
  Myndigheterna misstänkte dem för att ha haft vetskap om planerna, men de släpptes och förklarades oskyldiga. Stael von Holstein var ingen gruvexpert och därför tog han med sig f d brukspatronen Leonard Horneman från Dannemora upp till Adolfström. Denne stod för det bergverkstekniska kunnandet. Majoren själv var mer intresserad av jordbrukstekniska frågor. Hans tes var, att en förutsättning för gruvdriften vid Nasa-fjäll var en fast arbetarstam och den skulle åstadkommas genom kolonisering och uppodling av lappmarken.
  Han satte också genast igång med sitt uppodlingsarbete i bland annat Adolfström och Kasker. 1 Adolfström dikades t ex nära 1 000 tunn-land myr- och ängsmark till en kostnad av cirka 1300 Rdr. Han råkar dock snart i ekonomiska svårigheter. Bruksdriften ger honom knappast några inkomster, medan odlingsarbetet drar stora summor. 1 mars 1807 får han 3000 Rdr i statligt stöd på vissa villkor. I beslutet sägs bl. a. att 2000 Rdr skall användas för att undersöka om det lönar sig att fortsätta gruvdriften. Det stipuleras vidare, att undersökningen ej skall göras av bolaget utan lämnas ut på entrepenad. Majoren får också andra penningbidrag. Kung Gustav IV Adolf är intresserad av verksamheten för uppodling och lämnar åren 1805 - 1808 ett årligt bidrag med 1000 Rdr.
  Den nyss nämnda undersökningen, om det skulle löna sig att fortsätta gruvdriften, hade varit aktuell långt tidigare. Redan 1782 fanns ett detaljerat förslag om att indriva den s.k sydvästra Stollen in under Stollgruvan i Nasa och göra ett genomslag. År 1808 kostnadsberäknades arbetet till 2296 Rdr och lämnades ut rå anbud av Bergskollegium. Abraham Carlberg fick arbetet på ett anbud på 1700 Rdr.
  Hyttmästaren hade rekommenderats av brukspatron Horneman, som i brev till Bergs-kollegium skriver "...Han känner folket, kan tala med lappar-na på deras eget språk, känner gruvarbetet och är en pålitlig man...." Etreprenadkontraktet mellan Bergskollegium och Carlberg innehåller ett antal detaljerade villkor. Arbetet skall påbörjas 1808 och göras klart under följande år. Entreprenören, hyttmästaren, skall stå för alla redskap och allt material som behövs. Samtidigt skall all malm som erhålls under arbetet tillfalla honom. 1 samma kontrakt åtar sig Bergskollegium att skriva till landshövdingen i Umeå och uppmana denne att genom olika åtgärder, underlätta för Carlberg att genomföra arbetet. Landshövdingeämbetet utfärdar en skrivelse den 30/5 1808, där det sägs, att åborna i Arjeplog skulle "...genast och vid laga ansvar sig infinna för att skjutsning emottaga samt till destinerad ort mot betalning framforsla...."
  Kronolänsmannen i Arjeplog skulle samtidigt lämna Carlberg all den hjälp han kunde behöva för att genomföra transporterna. Landshövdingens brev lästes upp i Arjeplogs kyrka den femtonde maj, men då var snöföret i fjällen i stort sett borta och det innebar, att arbetet inte kunde starta under 1808 utan fick lov att uppskjutas. I april året därpå, hade länsmannen kallat sexton nybyggare med hästar för att utföra transporter upp till Nasafjäll för Carlbergs räkning. Ingen nybyggare ställde upp och hyttmästaren fick själv se till att den proviant och det material, som kunde behövas under arbetet, fraktades upp till gruvan. Man hämtade också en del verktyg och förnödenheter från Norge. Arbetet kunde påbörjas i maj och fortsättas till i september, då vintern var i antågande, utan att man kunnat göra något genomslag.
  I april 1810 återupptogs arbetet och bedrevs under sommaren fram till sista augusti, då man gjorde ett genomslag. Resultatet var negativt. Någon ny malm hade man inte funnit. Kostnaden för entreprenaden översteg anbudet med ca 500 Rdr. Detta var slutet för gruvdriften i Nasafjäll. Det var också slutet på majoren Stael von Holsteins tid som ledare för bolaget. Hans ekonomiska bekymmer hade inte ändrats.
  Hösten 1809 hade han begärt hos riksdagen att under sex år få ett årligt bidrag med 2000 Rdr. Pengarna skulle användas till att stödja hans odlingsverksamhet. Riksdagen avslog hans begäran och majorens drömmar om sig själv som den store kolonisatören och uppodlaren i lappmarken gick om intet.
  År 1810 lämnar han majorsgården i Adolfström och sitt norr-ländska äventyr. Han är utfattig och ruinerad.
  Fordringsägarna är många och den störste långivaren inom Arjeplogs socken är hyttmästaren Carlberg. Det är dessa fakta som ligger bakom ett brev, som omtalas av Brome'. Majoren skall i ett brev vid sin flyttning ha överlämnat all sin lösegendom till Carlberg. Möbler, redskap, husgeråd, kreatur m. m korn alltså i hyttmästarens ägo. Detta kan också utläsas av den bouppteckning, som upprättas efter Abraham Carlbergs död.
  Jag skall längre fram återkomma till den. Nasafjälls andra epok var till ända. gruvdriften hade inneburit stora ekonomiska satsningar av intressenter och enskilda. För många människor medförde engagemanget ruin. Nybyggare och samer hade länge stått i opposition till bolaget och dess verksamhet och bland dem måste nedläggelsen ha mottagits med till fredsställelse. Där fanns nu gruvan och hyttplatsen med byggnader, inventarier och redskap som en påminnelse om ett misslyckande.. Både Brome och Petrus Læstadius berättar i sina skrifter om vad som sker i Nasafjäll och Adolfström under åren närmast efter 1810.
  Abraham Carlberg spelar, enligt de båda, en framträdande roll i sammanhanget. Silververksbolaget hade inte upphört, men det fanns ingen direktör och ingen styrelse. Carlberg började efter 1810 att sälja ut bolagets inventarier och tillhörigheter. Mycket av godset gick till Norge och ibland till långväga spekulanter, Dé kom till exempel ända från Stavanger. Oftast samlades uppköparna vid hyttplatsen i Adolfström och man kan anta, att då affärerna gjordes upp firade man detta och festade om.
  Plötsligt slog dock verkligheten till. Sommaren 1821 fanns en annons införd i Post & Inrikes Tidningar. Där kungörs att några av Nasafjälls silververks lottägare kallar till bolagsstämma i Råneå. En bolagsstämma brukar innebära en genomgång av bolagets ställning, en summering av tillgångar och skulder.
  En granskning av Carlbergs förehavanden, åren efter 1810, skulle otvivelaktigt ha berett honom svårigheter. Hyttmästaren slapp dock denna granskning. Det är en av de sista septemberdagarna 1821. Hyttplatsen vid Adolfström ligger de. I en kåta på södra sidan av Laisälven, mitt för Adolfström, finns samen Sjul Larsson.
  Han ser plötsligt något ovanligt vid hyttplatsen. Rök stiger upp mot morgonhimlen och följs av eldsflammor. Elden sprider sig och följande morgon är hyttan, kvarnen och malmboden borta. Branden innebär naturligtvis, att det är omöjligt att göra någon redovisning av bolagets inventarier, verktyg och andra materialier. Branden, som ödelade hyttplatsens byggnader, men skonade bostadshusen, kom mycket lägligt. Så tyckte också många Arjeplogsbor.
  Deras misstankar och anklagelser riktades mot Abraham Carlberg och fördes också vidare till myndigheterna. Förre gruvfogden Carl Laestadius skriver brev till bergmästare Quensel den 14 okt. 1821. Där påstår han, att man i Arjeplog allmänt anser, att Carlberg är den som ligger bakom branden.
  Laestadius själv är av samma åsikt och han säger om sin forne medarbetare i bolaget "...ty mannens levnad är liderlig..." Den rättsliga maktens företrädare, länsman Vallström, har också att rapportera branden. Han uppger bl. a att Carlberg vid tiden för branden uppehöll sig i några samebyar nära Adolfström. De båda brevskrivarnas anklagelser och antydningar får inte stå oemotsagda. Carlberg, som fått kännedom om breven, begär avskrift av dem hos bergmästaren.
  Han kommenterar sina vedersakare ...Dessa goda män äro mina vänner, men tadlanden söka övertyga mig, att vänner kunna och ingå i dårars förmak; nog av, möjligt är, de kunna även vara skurkar, fast de äro gråhåriga..." Mönstret mot en misstänkt tycks aldrig förändras. Den "allmänna opinionen är alltid snabb att uttala sin åsikt, Den avger ofta sin dom, innan någon rättslig prövning skett och innan den misstänktes skuld eller oskuld klarlagts.
  Hade Abraham Carlberg något att göra med branden vid hyttan? Det får vi aldrig veta. Bruksbranden kom aldrig att prövas av rätten och den misstänktes roll i sammanhanget blev aldrig klarlagd.
  Förklaringar:
  Kommunionbok = här infördes uppgifter om församlings bornas nattvards gång.
  Stoll = dagort; vågrät gång som leder in i malmberget.
  Källa : Individen i historien en släktkrönika Av Sam Engman Strömsund….

  Abreham giftet seg med Britha Phersdotter Holmström 18 Mar 1793, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Britha (datter av Per Olofsson Holmström og Cecilia Andersdotter) ble født 13 Nov 1771 , Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1807, Sakkavare, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 8. Gustav Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1791 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 4 Jan 1850, Nordnes, Saltdal, Nordland; ble begravet 13 Jan 1850, Saltdal, Nordland.
  2. 9. Fredrika Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 12 Jul 1793 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 2 Sep 1862, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; ble begravet 7 Sep 1862, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.
  3. 10. Catharina “Cajsa” Ulrika Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1795 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 28 Des 1883, Medle, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.
  4. 11. Britha Johanna Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1 Jul 1796 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 18 Jan 1867, Aspnäs, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  5. 12. Sophia Magdalena Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1798 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1798, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  6. 13. Pehr Eric Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1799 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1799, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  7. 14. Anna Shopia Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1800 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1801, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  8. 15. Pehr Abreham Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 18 Mai 1801 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  9. 16. Anna Shopia Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 17 Nov 1802 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 12 Mar 1882, Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  10. 17. Fredric Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1804 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 15 Des 1885, Sorsele, Västerbotten, Sverige.
  11. 18. Eva Cicilia Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1807 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1809, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Abreham giftet seg med Anna Margareta Zachrisdatter 1810, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Anna ble født 1783 , Racksund, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 19. Fredrika Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1810 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  2. 20. Magdalena Catarina Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1811 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1894.
  3. 21. Carl Abreham Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1812 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1884.
  4. 22. Johannes Sakarias Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1813 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1893.
  5. 23. Karolina Lovisa Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1815 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1882.
  6. 24. Frans Ulrich Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1818 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1893.
  7. 25. Anna Brita Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 3 Feb 1820 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1900.
  8. 26. Ulricha Christina Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 4 Mai 1822 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1911.

 3. 4.  Fredrik CarlbergFredrik Carlberg Etterslektstre til dette punkt (1.Abreham1) ble født 1767 , Melderstens Bruk, Råneå, Sverige; døde 1770, Melderstens Bruk, Råneå, Sverige.

 4. 5.  Lovisa CarlbergLovisa Carlberg Etterslektstre til dette punkt (1.Abreham1) ble født 16 Okt 1773 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 24 Feb 1842, Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.

  Notater:

  Bosatt 1806 Storkåge, Skellefteå, Står som fattighjon, död i Storkåge, Skellefteå.

  Lovisa giftet seg med Jonas Johansson 1793. Jonas ble født 6 Nov 1771 , Racksund, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1811, Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 27. Karl Wahlström  Etterslektstre til dette punkt ble født 27 Mar 1795 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; døde 8 Apr 1850.
  2. 28. Abram Wahlström  Etterslektstre til dette punkt ble født 27 Aug 1797 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; døde 6 Jul 1851.
  3. 29. Kaisa Wahlström  Etterslektstre til dette punkt ble født 14 Apr 1800 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; døde 22 Feb 1855.
  4. 30. Per Wahlström  Etterslektstre til dette punkt ble født 22 Aug 1801 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; døde 29 Jan 1838, Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.
  5. 31. Jonas Wahlström  Etterslektstre til dette punkt ble født 28 Feb 1805 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; døde 6 Sep 1810, Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.
  6. 32. Jacob Wahlström  Etterslektstre til dette punkt ble født 30 Mar 1807 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.
  7. 33. Anders Wahlström  Etterslektstre til dette punkt ble født 17 Nov 1808 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.
  8. 34. Anna Wahlström  Etterslektstre til dette punkt ble født 16 Des 1810 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.


Generasjon: 3

 1. 6.  Anna Cajsa JohansdotterAnna Cajsa Johansdotter Etterslektstre til dette punkt (2.Ulrika2, 1.Abreham1) ble født 23 Sep 1793 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Anna giftet seg med Per Zackrisson 1830, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Per ble født 1807 , Racksund, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 5 Jun 1873, Mullholm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 2. 7.  Greta Johanna HolmströmGreta Johanna Holmström Etterslektstre til dette punkt (2.Ulrika2, 1.Abreham1) ble født 1797 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Familie/Ektefelle/partner: Jakob Olofsson Holmström. Jakob (sønn av Olof Holmström og Sophia Ersdotter) ble født 1798 , Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 18 Jun 1863, Mullholm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 3. 8.  Gustav CarlbergGustav Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1791 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 4 Jan 1850, Nordnes, Saltdal, Nordland; ble begravet 13 Jan 1850, Saltdal, Nordland.

  Andre Hendelser og Egenskaper:

  • Yrke: Jordbruker

  Notater:

  Bosted Bleiknes, Nordnes, Saltdal, Norge

  Død 1850 Nr 1
  https://media.digitalarkivet.no/kb20050421030067

  Gustav giftet seg med Eva Katarina Israelsdotter 1810, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Eva (datter av Israel Andersson og Gjertrud Margreta Olufsdotter Laestander) ble født 14 Mar 1790 , Sorseleholm, Sorsele, Västerbotten, Sverige; ble døpt 15 Mar 1790 , Sorsele, Västerbotten, Sverige; døde 14 Aug 1863, Nordnes, Saltdal, Nordland; ble begravet 22 Aug 1863, Saltdal, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 35. Gjerrud Brita Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 29 Apr 1812 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 14 Feb 1850, Junkerdal, Saltdal, Nordland.
  2. 36. Carl Gustav Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 18 Mai 1815 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 12 Jul 1885, Evenesdal, Saltdal, Nordland; ble begravet 15 Jul 1885, Saltdal, Nordland.
  3. 37. Abreham Johan Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 24 Jan 1819 , Bleiknes, Saltdal, Nordland; ble døpt 29 Mar 1819 , Saltdal, Nordland; døde 5 Feb 1853, Junkerdal, Saltdal, Nordland; ble begravet 11 Feb 1853, Saltdal, Nordland.
  4. 38. Greta Johanna Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1823.
  5. 39. Anne Sofhie Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1826 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 14 Jul 1906, Evenesdal, Saltdal, Nordland.
  6. 40. Eva Kristina Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1830 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1830, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  7. 41. Elsa Brita Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1839 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 28 Sep 1886, Bleiknes, Saltdal, Nordland.

 4. 9.  Fredrika CarlbergFredrika Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 12 Jul 1793 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 2 Sep 1862, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; ble begravet 7 Sep 1862, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.

  Notater:

  amboende med Jonas Olofsson-Furberg. Född 19/7 1793 i Arjeplog (Kyrkobok). I husförhörsboken 1818-26 står under vaccinering ösmittadö Död 2/9 1862 i Medle (Kyrkobok). Begravd 7/9 1862.

  Fredrika giftet seg med Johan Jonsson Holmqvist Medelström 28 Nov 1810, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Johan ble født 9 Feb 1778 , Medle, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; døde 1844, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 5. 10.  Catharina “Cajsa” Ulrika CarlbergCatharina “Cajsa” Ulrika Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1795 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 28 Des 1883, Medle, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.

  Catharina giftet seg med Anders Persson Warg 26 Jan 1823, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Anders ble født 1801 , Medle, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; døde 1862, Medle, Skellefteå, Västerbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 6. 11.  Britha Johanna CarlbergBritha Johanna Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1 Jul 1796 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 18 Jan 1867, Aspnäs, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Familie/Ektefelle/partner: Sjul Persson. Sjul ble født 1791; døde 1857. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 7. 12.  Sophia Magdalena CarlbergSophia Magdalena Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1798 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1798, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 8. 13.  Pehr Eric CarlbergPehr Eric Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1799 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1799, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 9. 14.  Anna Shopia CarlbergAnna Shopia Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1800 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1801, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 10. 15.  Pehr Abreham CarlbergPehr Abreham Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 18 Mai 1801 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 11. 16.  Anna Shopia CarlbergAnna Shopia Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 17 Nov 1802 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 12 Mar 1882, Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Familie/Ektefelle/partner: David Mattson. David (sønn av Mattias Ersson og Gjertrud Margreta Olufsdotter Laestander) ble født 1798 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 19 Mar 1870, Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 42. Abreham Davidsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 25 Jan 1821 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 3 Apr 1900, Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  2. 43. David Davidsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 5 Mar 1822 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 30 Jan 1912, Rappen, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  3. 44. Karl Fredrik Davidsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 1823 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1824, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  4. 45. Uno Arvid Davidsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 29 Jan 1846 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde, Saltdal, Nordland.
  5. 46. Mathias “Matts” Davidsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 16 Sep 1819 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 13 Jan 1880, Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  6. 47. Anna Margaretha Davidsdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 1825 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 30 Mar 1917, Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  7. 48. Brita Sofia Davidsdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 1826 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  8. 49. Gertrud Magdalena Davidsdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 1828 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 4 Feb 1914, Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  9. 50. Pehr Gustaf Davidsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 7 Mar 1831 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  10. 51. Eva Johanna Davidsdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 20 Jul 1833 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  11. 52. Johannes Davidsen  Etterslektstre til dette punkt ble født Nov 1834 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde, Saltdal, Nordland.
  12. 53. Carolina Davidsdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 26 Des 1837 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 23 Mar 1920, Rattik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  13. 54. Frans Wilhelm Davidsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 18 Nov 1838 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 25 Apr 1882, Racksund, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  14. 55. Catharina Christina Davidsdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 1841 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 12 Jun 1910, Båtsa, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  15. 56. Maria Charlotta Davidsdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 24 Jun 1843 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1932.
  16. 57. Lovisa Davidsdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 15 Jan 1845 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 4 Sep 1903, Aspnäs, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 12. 17.  Fredric CarlbergFredric Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1804 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 15 Des 1885, Sorsele, Västerbotten, Sverige.

  Fredric giftet seg med Katarina Magdalena Johansdotter 12 Des 1824, Sorsele, Västerbotten, Sverige. Katarina (datter av Johan Johansson og Anna Magdalena Olofsdotter) ble født 1796 , Sorsele, Västerbotten, Sverige; døde 1886, Sorsele, Västerbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 58. Johan Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 25 Sep 1825 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.
  2. 59. Abreham Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1826 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.
  3. 60. Anna Katrina Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1829 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.
  4. 61. Per Fredrik Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1830 , Sorsele, Västerbotten, Sverige; døde 1870, Risnäs, Sorsele, Västerbotten, Sverige.
  5. 62. Gustav Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 13 Mai 1834 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.
  6. 63. Gustav Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 7 Aug 1835 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.
  7. 64. Karl Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 28 Sep 1837 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.
  8. 65. Britta Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 15 Jul 1839 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.

 13. 18.  Eva Cicilia CarlbergEva Cicilia Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1807 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1809, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 14. 19.  Fredrika CarlbergFredrika Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1810 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 15. 20.  Magdalena Catarina CarlbergMagdalena Catarina Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1811 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1894.

 16. 21.  Carl Abreham CarlbergCarl Abreham Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1812 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1884.

 17. 22.  Johannes Sakarias CarlbergJohannes Sakarias Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1813 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1893.

 18. 23.  Karolina Lovisa CarlbergKarolina Lovisa Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1815 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1882.

 19. 24.  Frans Ulrich CarlbergFrans Ulrich Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1818 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1893.

 20. 25.  Anna Brita CarlbergAnna Brita Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 3 Feb 1820 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1900.

 21. 26.  Ulricha Christina CarlbergUlricha Christina Carlberg Etterslektstre til dette punkt (3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 4 Mai 1822 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1911.

 22. 27.  Karl WahlströmKarl Wahlström Etterslektstre til dette punkt (5.Lovisa2, 1.Abreham1) ble født 27 Mar 1795 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; døde 8 Apr 1850.

 23. 28.  Abram WahlströmAbram Wahlström Etterslektstre til dette punkt (5.Lovisa2, 1.Abreham1) ble født 27 Aug 1797 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; døde 6 Jul 1851.

 24. 29.  Kaisa WahlströmKaisa Wahlström Etterslektstre til dette punkt (5.Lovisa2, 1.Abreham1) ble født 14 Apr 1800 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; døde 22 Feb 1855.

 25. 30.  Per WahlströmPer Wahlström Etterslektstre til dette punkt (5.Lovisa2, 1.Abreham1) ble født 22 Aug 1801 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; døde 29 Jan 1838, Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.

 26. 31.  Jonas WahlströmJonas Wahlström Etterslektstre til dette punkt (5.Lovisa2, 1.Abreham1) ble født 28 Feb 1805 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige; døde 6 Sep 1810, Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.

 27. 32.  Jacob WahlströmJacob Wahlström Etterslektstre til dette punkt (5.Lovisa2, 1.Abreham1) ble født 30 Mar 1807 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.

 28. 33.  Anders WahlströmAnders Wahlström Etterslektstre til dette punkt (5.Lovisa2, 1.Abreham1) ble født 17 Nov 1808 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.

 29. 34.  Anna WahlströmAnna Wahlström Etterslektstre til dette punkt (5.Lovisa2, 1.Abreham1) ble født 16 Des 1810 , Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige.


Generasjon: 4

 1. 35.  Gjerrud Brita CarlbergGjerrud Brita Carlberg Etterslektstre til dette punkt (8.Gustav3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 29 Apr 1812 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 14 Feb 1850, Junkerdal, Saltdal, Nordland.

  Gjerrud giftet seg med Holger Eriksen 4 Jul 1830. Holger (sønn av Erik Holgersen og Anne Maria Pedersdatter) ble født 22 Apr 1801 , Dunderland, Rana, Nordland; døde 8 Apr 1846, Bodø, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 66. Anne Margrethe Holgersdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 5 Jul 1831 , Junkerdal, Saltdal, Nordland; døde 22 Okt 1901, Junkerdal, Saltdal, Nordland.
  2. 67. Gustav Holgersen  Etterslektstre til dette punkt ble født 8 Sep 1833 , Junkerdal, Saltdal, Nordland; døde 10 Nov 1921, Junkerdal, Saltdal, Nordland.
  3. 68. Carl Erik Holgersen  Etterslektstre til dette punkt ble født 21 Nov 1835 , Junkerdal, Saltdal, Nordland; døde 26 Sep 1914, Junkerdal, Saltdal, Nordland.
  4. 69. Eva Cathrine Holgersdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 18 Okt 1837 , Junkerdal, Saltdal, Nordland; døde 21 Okt 1917, Berghulnes, Saltdal, Nordland.
  5. 70. Abreham Michael Holgersen  Etterslektstre til dette punkt ble født 21 Jan 1840 , Junkerdal, Saltdal, Nordland; døde 10 Sep 1924, Junkerdal, Saltdal, Nordland.
  6. 71. Israel Holgersen  Etterslektstre til dette punkt ble født 13 Feb 1842 , Junkerdal, Saltdal, Nordland; døde 8 Apr 1921.

  Gjerrud giftet seg med Lars Abreham Sjursen 5 Jul 1847. Lars ble født 1821 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1884. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 72. Caroline Bernhardine Larsdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 20 Aug 1847 , Junkerdal, Saltdal, Nordland.
  2. 73. Hellene Maria Larsdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 21 Nov 1849 , Junkerdal, Saltdal, Nordland; døde 1947.

 2. 36.  Carl Gustav CarlbergCarl Gustav Carlberg Etterslektstre til dette punkt (8.Gustav3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 18 Mai 1815 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 12 Jul 1885, Evenesdal, Saltdal, Nordland; ble begravet 15 Jul 1885, Saltdal, Nordland.

  Notater:

  FT 1865 Myhrland Saltdal
  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038369002466

  FT 1875 Myrland
  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052424003001

  Død 1885 Nr 7
  https://media.digitalarkivet.no/kb20050421030498

  Carl giftet seg med Karen Zakarina Eriksdatter 1838, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Karen (datter av Erik Holgersen og Anne Maria Pedersdatter) ble født 13 Feb 1821 , Junkerdal, Saltdal, Nordland; ble døpt 17 Feb 1821 , Saltdal, Nordland; døde 20 Jan 1910, Myrland, Saltdal, Nordland; ble begravet 24 Jan 1910, Saltdal, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 74. Else Birgithe Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1838 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 28 Sep 1886, Saltdal, Nordland.
  2. 75. Peder Benjamin Abreham Carlsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 24 Jun 1839 , Bleiknes, Saltdal, Nordland; ble døpt 30 Jun 1839 , Saltdal, Nordland; døde 1929, Myrland, Evenesdal, Saltdal, Nordland.
  3. 76. Karl Johan Carlsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 13 Mai 1842 , Evenesdal, Saltdal, Nordland; døde 8 Jul 1911, Myrland, Saltdal, Nordland.
  4. 77. Anne Catarine Carlsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 30 Des 1844 , Evenesdal, Saltdal, Nordland; døde 7 Mai 1920, Junkerdal, Saltdal, Nordland.
  5. 78. Erik Gustav Carlsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 6 Mar 1847 , Evenesdal, Saltdal, Nordland; døde 18 Mar 1847, Evenesdal, Saltdal, Nordland.
  6. 79. Ebba Maria Carlsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 15 Apr 1848 , Evenesdal, Saltdal, Nordland; døde 1937, Siriheimen, Vassbotten, Saltdal, Nordland.
  7. 80. Erik Gustav Carlsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 3 Nov 1850 , Myrland, Evenesdal, Saltdal, Nordland; ble døpt 22 Des 1850 , Saltdal, Nordland; døde 8 Sep 1930, Moen, Fauske, Nordland; ble begravet 14 Sep 1930, Fauske, Nordland.
  8. 81. Holgeir Mathias Carlsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 31 Apr 1853 , Evenesdal, Saltdal, Nordland; døde 3 Aug 1933, Drageid, Saltdal, Nordland; ble begravet 6 Aug 1933, Saltdal, Nordland.
  9. 82. Ole Mathias Carlsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 9 Aug 1855 , Evenesdal, Saltdal, Nordland; døde 16 Okt 1933, Berghulnes, Saltdal, Nordland; ble begravet 20 Okt 1933, Saltdal, Nordland.
  10. 83. Josefine Caroline Carlsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 19 Apr 1859 , Evenesdal, Saltdal, Nordland; døde 8 Nov 1945, Junkerdal, Saltdal, Nordland; ble begravet 13 Nov 1945, Junkerdal, Saltdal, Nordland.
  11. 84. Aron Zachhærus Carlsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 25 Jan 1862 , Evenesdal, Saltdal, Nordland; døde 1939, Junkerdal, Saltdal, Nordland.

 3. 37.  Abreham Johan CarlbergAbreham Johan Carlberg Etterslektstre til dette punkt (8.Gustav3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 24 Jan 1819 , Bleiknes, Saltdal, Nordland; ble døpt 29 Mar 1819 , Saltdal, Nordland; døde 5 Feb 1853, Junkerdal, Saltdal, Nordland; ble begravet 11 Feb 1853, Saltdal, Nordland.

  Abreham giftet seg med Dorthea Christensdatter 8 Des 1843, Saltdal, Nordland. Dorthea (datter av Christen Jørgensen og Berit Holgersdatter) ble født 18 Okt 1824 , Øvernesdalen, Saltdal, Nordland; døde 11 Jan 1859, Solvågli, Junkerdal, Saltdal, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 85. Carl Abraham Abrahamsen  Etterslektstre til dette punkt ble født 4 Jul 1843 , Junkerdal, Saltdal, Nordland; døde 24 Mar 1924, Siriheimen, Vassbotten, Saltdal, Nordland.

 4. 38.  Greta Johanna CarlbergGreta Johanna Carlberg Etterslektstre til dette punkt (8.Gustav3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1823.

 5. 39.  Anne Sofhie CarlbergAnne Sofhie Carlberg Etterslektstre til dette punkt (8.Gustav3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1826 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 14 Jul 1906, Evenesdal, Saltdal, Nordland.

  Familie/Ektefelle/partner: Jacob Jensen Pothus. Jacob ble født 15 Mai 1824 , Pothus, Saltdal, Nordlan; døde 28 Mar 1850, Pothus, Saltdal, Nordlan. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 86. Anne Elen Pernille Jacobsdatter  Etterslektstre til dette punkt ble født 26 Sep 1847 , Pothus, Saltdal, Nordlan; døde 22 Feb 1892, Vassbotnfjell, Saltdal, Nordland.

  Familie/Ektefelle/partner: Erich Nielsen. Erich ble født 18 Aug 1829 , Evenesdal, Saltdal, Nordland; døde 17 Jan 1899, Evenesdal, Saltdal, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 87. Carl Abraham Eriksen  Etterslektstre til dette punkt ble født 6 Aug 1864 , Evenesdal, Saltdal, Nordland; døde 16 Jun 1957, Evenesdal, Saltdal, Nordland.

 6. 40.  Eva Kristina CarlbergEva Kristina Carlberg Etterslektstre til dette punkt (8.Gustav3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1830 , Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1830, Adolfstrøm, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 7. 41.  Elsa Brita CarlbergElsa Brita Carlberg Etterslektstre til dette punkt (8.Gustav3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1839 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 28 Sep 1886, Bleiknes, Saltdal, Nordland.

 8. 42.  Abreham DavidsenAbreham Davidsen Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 25 Jan 1821 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 3 Apr 1900, Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Abreham giftet seg med Greta Stina Hofman 1859, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Greta ble født 1836; døde 3 Mar 1889, Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 9. 43.  David DavidsenDavid Davidsen Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 5 Mar 1822 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 30 Jan 1912, Rappen, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Andre Hendelser og Egenskaper:

  • Yrke: Kyrkvaktare

  Familie/Ektefelle/partner: Brita Caisa Nilsdotter. Brita ble født 1822; døde 9 Jul 1909, Lippeholmen, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 10. 44.  Karl Fredrik DavidsenKarl Fredrik Davidsen Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1823 , Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1824, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 11. 45.  Uno Arvid DavidsenUno Arvid Davidsen Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 29 Jan 1846 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde, Saltdal, Nordland.

 12. 46.  Mathias “Matts” DavidsenMathias “Matts” Davidsen Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 16 Sep 1819 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 13 Jan 1880, Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Familie/Ektefelle/partner: Anna Sofia Olofsdotter Holmström. Anna ble født 1825; døde 24 Nov 1902, Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 13. 47.  Anna Margaretha DavidsdatterAnna Margaretha Davidsdatter Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1825 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 30 Mar 1917, Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Anna giftet seg med Aron Vesterlund Jonsson 1849, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Aron ble født 1818 , Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 28 Des 1901, Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 88. Anna Sofia Vesterlund  Etterslektstre til dette punkt ble født 13 Apr 1849 , Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 14. 48.  Brita Sofia DavidsdatterBrita Sofia Davidsdatter Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1826 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Familie/Ektefelle/partner: N.N Fjellström. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 15. 49.  Gertrud Magdalena DavidsdatterGertrud Magdalena Davidsdatter Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1828 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 4 Feb 1914, Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Familie/Ektefelle/partner: David Laestander. David (sønn av Olof Laestander og Elisabeth Sophia Holmström) ble født 3 Jan 1833 , Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 24 Jan 1906, Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 89. Anna Christina Laestander  Etterslektstre til dette punkt ble født 22 Mar 1858 , Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  2. 90. Frans Wilhelm Laestander  Etterslektstre til dette punkt ble født 15 Apr 1860 , Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1937.
  3. 91. Maria Magdalena Laestander  Etterslektstre til dette punkt ble født 16 Feb 1862 , Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  4. 92. Eva Karolina Laestander  Etterslektstre til dette punkt ble født 15 Apr 1864 , Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 17 Des 1919, Båtsa, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  5. 93. Johan David Laestander  Etterslektstre til dette punkt ble født 1 Jun 1866 , Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1937.
  6. 94. Amalia Charlotta Laestander  Etterslektstre til dette punkt ble født 12 Sep 1868 , Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.
  7. 95. Albert Laestander  Etterslektstre til dette punkt ble født 19 Jun 1871 , Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1954.

 16. 50.  Pehr Gustaf DavidsenPehr Gustaf Davidsen Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 7 Mar 1831 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 17. 51.  Eva Johanna DavidsdatterEva Johanna Davidsdatter Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 20 Jul 1833 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Eva giftet seg med Karl Burman 27 Nov 1854, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Karl ble født 4 Jun 1821 , Galtisjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 22 Sep 1890, Galtisjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 18. 52.  Johannes DavidsenJohannes Davidsen Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født Nov 1834 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde, Saltdal, Nordland.

  Familie/Ektefelle/partner: Brita Greta Umström. Brita ble født 1829. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 19. 53.  Carolina DavidsdatterCarolina Davidsdatter Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 26 Des 1837 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 23 Mar 1920, Rattik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Carolina giftet seg med Per Erik Holmström 26 Des 1862, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Per ble født 21 Mar 1839 , Gustavsholm, Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 96. Karl Petter Holmström  Etterslektstre til dette punkt ble født 2 Nov 1863 , Gustavsholm, Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

 20. 54.  Frans Wilhelm DavidsenFrans Wilhelm Davidsen Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 18 Nov 1838 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 25 Apr 1882, Racksund, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Frans giftet seg med Greta Johanna Sundström 21 Apr 1861, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Greta ble født 18 Apr 1841 , Racksund, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 10 Jul 1917, Racksund, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 21. 55.  Catharina Christina DavidsdatterCatharina Christina Davidsdatter Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1841 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 12 Jun 1910, Båtsa, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Familie/Ektefelle/partner: Olof Larsson. Olof ble født 1830; døde 22 Apr 1896, Båtsa, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 22. 56.  Maria Charlotta DavidsdatterMaria Charlotta Davidsdatter Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 24 Jun 1843 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 1932.

  Maria giftet seg med Karl Petter Westerlund 27 Nov 1864, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. Karl ble født 21 Aug 1840 , Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 21 Des 1920, Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 23. 57.  Lovisa DavidsdatterLovisa Davidsdatter Etterslektstre til dette punkt (16.Anna3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 15 Jan 1845 , Båtjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige; døde 4 Sep 1903, Aspnäs, Arjeplog, Norrbotten, Sverige.

  Lovisa giftet seg med Jonas Hofman 17 Apr 1864. Jonas ble født 3 Mai 1840 , Sjöträsk, Arvidsjaur, Norrbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]


 24. 58.  Johan CarlbergJohan Carlberg Etterslektstre til dette punkt (17.Fredric3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 25 Sep 1825 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.

 25. 59.  Abreham CarlbergAbreham Carlberg Etterslektstre til dette punkt (17.Fredric3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1826 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.

 26. 60.  Anna Katrina CarlbergAnna Katrina Carlberg Etterslektstre til dette punkt (17.Fredric3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1829 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.

 27. 61.  Per Fredrik CarlbergPer Fredrik Carlberg Etterslektstre til dette punkt (17.Fredric3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 1830 , Sorsele, Västerbotten, Sverige; døde 1870, Risnäs, Sorsele, Västerbotten, Sverige.

  Per giftet seg med Sara Nilsdotter 1858, Sorsele, Västerbotten, Sverige. Sara ble født 22 Mai 1836 , Gauträsk övre, Sorsele, Västerbotten, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]

  Barn:
  1. 97. Anna Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 24 Jan 1859 , Risnäs, Sorsele, Västerbotten, Sverige.
  2. 98. Karl Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 26 Okt 1860 , Risnäs, Sorsele, Västerbotten, Sverige.
  3. 99. Frans Carlberg  Etterslektstre til dette punkt ble født 1 Des 1867 , Risnäs, Sorsele, Västerbotten, Sverige.

 28. 62.  Gustav CarlbergGustav Carlberg Etterslektstre til dette punkt (17.Fredric3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 13 Mai 1834 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.

 29. 63.  Gustav CarlbergGustav Carlberg Etterslektstre til dette punkt (17.Fredric3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 7 Aug 1835 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.

 30. 64.  Karl CarlbergKarl Carlberg Etterslektstre til dette punkt (17.Fredric3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 28 Sep 1837 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.

 31. 65.  Britta CarlbergBritta Carlberg Etterslektstre til dette punkt (17.Fredric3, 3.Abreham2, 1.Abreham1) ble født 15 Jul 1839 , Sorsele, Västerbotten, Sverige.
Webmaster Message

Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !